คนเดินทาง – เพลงประกอบภาพยนตร์ นายอโศกกับนางสาวเพลินจิต

เพลง: คนเดินทาง
เพลงประกอบภาพยนตร์ นายอโศกกับนางสาวเพลินจิต

คำร้อง/ทำนอง: วีร์วิศ (วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์)
เรียบเรียง: ผศ. ภูวไนย ทรรทรานนท์, พิชิต ศรีสารคาม, ธีรพัฒน์ จิตรามัยกุล, ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์